Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 juli 2016

De spädbarn som opereras för hjärtfel får ofta thymus (brässen) borttagen. Thymus har viktiga funktioner under utvecklingen av immunförsvaret. Vid större hjärtoperationer, tar man oftast bort thymus för att den sitter i vägen och hindrar åtkomsten till hjärtat.

Idag är det ungefär 250-300 barn per år i Sverige som får thymus borttagen.

I studien undersöktes barnen före operationen, efter 18 månader och vid 18 års ålder, för att undersöka de kliniska följderna av att ta bort thymus.

spadbarn-hjartoperation-hjarta

– Sammantaget visar vår studie att barnen som fick thymus borttagen i spädbarnsåldern har ett kraftigt åldrat immunsystem vid 18 års ålder. Det kan jämföras med hur det normalt ser ut vid 65-70 års ålder, säger Judith Gudmundsdottir, barnläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Då studien omfattade relativt litet antal personer, är det svårt att dra några säkra slutsatser som vilka följder det har att ta bort thymus.

Däremot är det viktigt att fortsätta studera detta närmre då det behövs för att eventuellt kunna rekommendera förändrade kirurgiska metoder där thymus inte tas bort vid hjärtoperation, enligt Olov Ekwall, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 juli 2016