Ingrid Lund
Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 november 2016

Homeopatiska medel måste ha en varningstext som förklarar att det ”inte finns något vetenskapligt stöd för att preparatet fungerar”.

Enligt USAs handelsbyrå ska homeopatiska medel få en ny märkning. Produkterna måste nu ha en varningstext som förklarar att det ”inte finns något vetenskapligt stöd för att preparatet fungerar” och att teorin bakom homeopati inte längre accepteras av moderna medicinska experter.

Den nya varningstexten ska se till att användare inte luras av reklam eller paketering av homeopatiska medel. Den nya varningstexten ska tydligt kommunicera att homeopati utvecklades under 1700-talet och att det inte finns bevis för att styrka teorin.

Handelsbyrån tillägger att de kommer noga övervaka homeopatiska produkter så att det i framtiden blir tydligt hur ytterst begränsade hälsopåståendena på produkten verkligen är.

Märkning i Sverige

I Sverige gäller inte samma märkningsregler för homeopatiska läkemedel. Produkter ska märkas med bland annat innehåll, hur mycket det aktiva ämnet är utspädd, hur det ska tas och eventuella varningstexter om till exempel biverkningar. Enligt Läkemedelsverket ska sedan marknadsföring av växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel vara ”aktuell, saklig och balanserad”.

Vad tycker du?

Ska vi strama åt våra märkningar i Sverige också? Lämna en kommentar!

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 november 2016