Taggat: Läkemedelsverket

Läkemedelsverket varnar om blufftillskott för sköldkörteln

Efter en analys av sköldkörtelprodukter som köps in från utlandet samt den svenska marknaden vill Läkemedelsverket avråda från självmedicinering.

Medicin mot svamp i underlivet blir receptbelagt

Som ett sätt att motverka resistens mot medicin har Läkemedelsverket beslutat att ta bort läkemedel mot svampinfektion från den receptfria hyllan.

Homeopatiska medel märks ”värdelös” i USA

Receptfria homeopatiska medel som säljs i USA måste nu inkludera en strikt märkning.

Kosmetika för barn får ökad kontroll

Läkemedelsverkets projekt Barnkoll 2016 siktar på att hjälpa kommuners miljöinspektörer. Målet är att de ska få en bättre koll vad gäller märkning av kosmetiska produkter riktade till barn ute i butiker.

Brist på säker använding av läkemedel för barn

Sen 2011 har Läkemedelsverket arbetat mot en säkrare och mer jämlik användning av läkemedel. Idag skickade de in årets slutrapport till regeringen som beskriver vikten i att framställa mer anpassad medicin till barn.

8 nya ämnen klassas som droger

Från och med idag, 16 augusti, blir åtta ämnen narkotikaklassade. Efter detta beslut av regeringen har Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika uppdaterats.

Så här blir antroposofiska preparat godkända

Idag har regeringen kommit till ett beslut angående försäljning av antroposofiska preparat. Försäljningstillståndet kommer fortsätta två år framåt med en omställningsperiod av tre år. Antroposofiska inrättningar som Vidarkliniken har därför fem år på sig att samla de dokument som behövs för att ansöka om godkännande från Läkemedelsverket.