Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 17 oktober 2016

Webbfiltret ska kontrollera och ”där så behövs” blockera webbplatser på internet som anställda försöker ansluta till.

I meddelandet förklarar IT-säkerhetsavdelningen att det nya webbfiltret ska stoppa datakommunikation till KI:s nätverk som ”medför risker för informationsförlust för verksamheten”.

Webbfiltret ska kontrollera och ”där så behövs” blockera webbplatser på internet som anställda försöker ansluta till. Exempelvis sidor som är kända för att sprida virus eller skadlig kod menar säkerhetsavdelningen är viktig att blockera. I meddelandet följer även en lista på kategorier som kommer att blockeras:

 • Abused Drugs
 • Adult and Pornography
 • Alcohol and Tobacco
 • Bot Nets
 • Cheating
 • Cult and Occult
 • Dead Sites
 • Gambling
 • Games
 • Gross
 • Hacking
 • Hate and Racism
 • Illegal
 • Keyloggers and Monitoring
 • Kids
 • Malware Sites
 • Marijuana
 • Nudity
 • Parked Domains
 • Pay to Surf
 • Peer to Peer
 • Phishing and Other Frauds
 • Proxy Avoidance and Anonymizers
 • Questionable
 • Religion
 • SPAM URLs
 • Spyware and Adware
 • Swimsuits & Intimate Apparel
 • Weapons
 • Web Advertisements
 • Violence

Undantag för arbetsrelaterat syfte

Säkerhetsavdelningen meddelar dock att det kommer finnas en undantagsrutin. Om anställda i arbetsrelaterat syfte behöver nå en webbplats som är blockerad kan de fylla i en blankett och motivera varför de behöver nå webbplatsen. Blanketten ska undertecknas av medarbetarens Prefekt och därefter skickas till IT-support för handläggning.

Hur detta kommer påverka forskningsarbetet vid KI i kategorier som alkohol och tobak, marijuana eller religion återstår att se men meddelandet ska ha orsakat uppror i den mail-tråd där meddelandet skickades.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 13 oktober 2016, senast uppdaterad 17 oktober 2016