Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 januari 2017
Tomt vinglas.

Alkoholmissbruk ökar risken för hjärtinfarkt och hjärtsvikt, lika mycket som andra kända riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes, rökning och fetma, enligt en ny studie som publicerades idag i tidskriften Kardiologi.

Trots framsteg inom förebyggande och behandling är hjärtsjukdomar fortfarande den största dödsorsaken bland män och kvinnor. Men genom att tämja sitt alkoholmissbruk kan det leda till en meningsfull minskning av hjärtsjukdomar.

I ett flertal analyser som publicerats de senaste åren har forskare antytt att måttliga mängder alkohol kan vara bra mot allt möjligt, bland annat hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Fastän det har visat sig att det egentligen ökar förekomsten av bland annat förmaksflimmer.

I en bilaga som tillkommer i studien påpekar forskarna att de som funnit en fördel med måttlig alkoholkonsumtion vanligtvis använt sig av så kallade kohortstudier. Sådana studier brukar rekrytera stabila, kooperaktiva och hälsomedvetna deltagare som allt som oftast lever ett sunt och hälsosamt liv.

– Den stora majoriteten av tidigare forskning har förlitat sig uteslutande på självrapportering av alkoholmissbruk från kohortstudier, säger forskaren Gregory Marcus, chef för klinisk forskning vid University of California och fortsätter:

– Det kan vara en opålitlig åtgärd, särskilt för de som dricker mycket. I vår studie valde vi istället ut människor med alkoholmissbruk som hade det dokumenterat i sina patientjournaler.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 3 januari 2017