Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 december 2016

Med enbart kognitiv terapi istället för en kombination av läkemedel och terapi blir 85 procent av patienter betydligt bättre eller helt botade.

En studie från Norge visar att patienter med social fobi får bäst behandling med hjälp av samtalsterapi istället för läkemedel, vilket oftast erbjuds.

– Vi har satt nytt världsrekord i att effektivt behandla social fobi, säger Hans Nordahl, som drivit studien, i ett pressmeddelande.

Över hundra patienter deltog i studien och delades in i fyra grupper. En grupp behandlades enbart med läkemedel, en grupp med terapi, en grupp fick en kombination av båda behandlingar och den sista gruppen fick placebo-piller. De följdes upp till ett år efter behandling. Då var det tydligt vilken grupp som behandlats mest effektivt. Nästan 85 procent av studiedeltagare blev betydligt bättre eller helt botade med kognitiv terapi.

Läkemedel har motsatt effekt

Tills nu har standardbehandling för social fobi varit en kombination av kognitiv terapi och någon form av läkemedel. Men resultaten från denna studie visar att enbart terapi har mycket bättre effekt på lång sikt.

– Många läkare och sjukhus kombinerar läkemedel – som ”lyckopiller” – med samtalsterapi när de behandlar denna patientgrupp. Det fungerar bra för patienter med depression men det har faktiskt motsatt effekt bland personer med social fobi, förklarar Hans Norddahl.

Vad är social fobi?

Social fobi är en diagnos som innebär att patienten har svårt att hantera eller fungera i sociala sammanhang. Dessa personer drabbas ofta av stark ångest. Behandling med ”lyckopiller” syftar till antidepressiva läkemedel som SSRI. När patienter med social fobi behandlas med sådana läkemedel och sedan vill trappa ner kan fysiska symtom på social fobi som yrsel, rodnad och frossa komma tillbaka. Det kan ge akut social ångest på nytt. Dessutom förlitar sig många patienter på läkemedlet och lägger mindre vikt vid samtalsterapin om de får en kombinationsbehandling.

Med hjälp av enbart terapi får patienten istället lära sig verktyg för att hantera sociala situationer vilket i denna studie gav 20 till 25 procent bättre resultat än vad som är standard för patientgruppen.

Forskare bakom studien understryker att det är ovanligt att se så stor effekt av behandling bland patienter med psykisk ohälsa men att terapi för dessa patienter gav lika bra resultat som vid behandling av en fysisk diagnos som benbrott till exempel.

Nästa steg: meta-kognitiv terapi

Forskare vill nu fortsätta att arbeta med att förbättra kognitiv terapi för patienter med social fobi. De kallar den uppdaterade formen för meta-kognitiv terapi och fokuserar på patientens tankar om sociala situationer och sedan reaktioner på dessa tankar. De får även lära sig nyttiga verktyg för att hantera ångest på egen hand.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 december 2016