Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 april 2017

En ny studie från USA visar att mindfulnessträning, en meditationsteknik som handlar om att fokusera på nuet och bli mer medveten om dig själv och din kropp, hjälper kvinnor mer än män.

Inga tidigare studier har kunnat konstatera att mindfulness påverkar könen olika, främst eftersom frågan inte ställts. Något som forskare bakom den senaste studien menar bör få större fokus i framtida forskning.

Så gick studien till

Vid Brown University i USA fick 41 män och 36 kvinnor delta i en 12 veckor lång kurs i mindfulness med inslag av både teori och praktik. I genomsnitt utfördes 41 timmar av meditation av både manliga och kvinnliga deltagare under kursens gång.

I sin helhet visade resultaten ingen skillnad i psykisk hälsa bland deltagarna efter kursens slut. Men när resultaten granskades för kvinnor och män separat syntes en tydlig positiv påverkan på psykisk hälsa bland kvinnor (11,6 procent positiv förbättring) men inte män (3,7 procent, inte statistiskt signifikant).

Enligt studien var kvinnor bättre lämpade att anamma de tekniker som lärdes ut under mindfulnesskursen vilket påverkade psykisk status. Kvinnor hade störst nytta av färdigheter som att vara mindre självkritisk, vara snällare mot sig själv och inte identifiera sig så starkt med sina känslor.

Män däremot lyckades med hjälp av kursen bli bättre på att identifiera, beskriva och skilja på känslor men det var inte tillräckligt för att starkt påverka psykisk hälsa.

Framtidens mindfulnesskurs – anpassad för könen

Forskare bakom studien förklarar att mindfulnesskurser som de ser ut idag är bättre utformade för kvinnor och hur de bearbetar känslor men att de finns utrymme att utveckla upplägget för att passa alla i framtiden.

– Mindfulness är lite som en läkemedelscocktail, det finns många ingredienser och vi vet inte riktigt vilka ingredienser som gör vad. Men jag tror att en strategi som isolerar potentiella ”aktiva ingredienser” och använder en lite mer innovativ design för att skräddarsy till olika befolkningsgrupper är vad som behövs, säger Willoughby Britton, huvudansvarig forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hon lyfter även problematiken med forskning kring mindfulness idag. Om hennes studie inte tagit hänsyn till skillnaden mellan män och kvinnor hade resultaten visat noll effekt av 12 veckors mindfulness fastän kvinnor i själva verket drog stor nytta av kursen.

Å andra sidan kan studier som fokuserar enbart på kvinnor visa orättvist stor effekt av mindfulness som inte stämmer för män. Detta är något Britton uppmuntrar forskare på området att vara uppmärksamma på i framtiden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 21 april 2017