Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 24 april 2017

Den senaste granskningen av vetenskapliga studier på koffein gjordes i 2003. Sedan dess har omkring 10 000 vetenskapliga artiklar publicerats som på ett eller annat vis handlar om hur koffein påverkar människors hälsa.

Därför har en ny, systematisk granskning genomförts för att uppdatera riktlinjer om hur många koppar kaffe som egentligen är säkert att dricka varje dag.

Granskningen konstaterar, och bekräftar resultaten från tidigare granskningar, att människor inte upplever några negativa hälsoeffekter av koffeinkonsumtion under 400 mg/dag. Det motsvarar fyra koppar kaffe.

Hur mycket är säkert för gravida och barn?

För gravida är siffran något lägre, 300 mg/dag eller tre koppar kaffe.

För barn och ungdomar tyder resultaten på att 2,5 mg per kilo kroppsvikt per dag är säkert. Alltså en tonåring som väger 50 kg bör hålla sig under 125 mg koffein per dag eller ungefär en kopp kaffe.

Vi i Sverige verkar ligga säkert med dessa mått, enligt Världsnaturfonden, WWF dricker svenskar i genomsnitt 3,2 koppar kaffe om dagen.

Resultaten är främst baserade på 740 vetenskapliga studier som undersökt koffein med hänsyn till akut toxicitet (förgiftning), benhälsa, hjärta och kärl, beteende, reproduktion och utveckling.

Forskare bakom studien påpekar dock att resultaten hänvisar till friska, koffein-konsumerande individer men att mer forskning behövs på negativa hälsoeffekter av koffein hos speciellt känsliga eller på annat vis ohälsosamma befolkningsgrupper.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 24 april 2017