Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 september 2016

Alla som jobbar med att förebygga suicid kan nu hitta samlad information och material på en särskild webbplats. Sidan har tagit fram som en del av myndighetens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet mellan aktörer på nationell nivå samt sprida kunskap till de aktörer som arbetar med fråga.

Lanseringen av webbplatsen skedde i samband med det seminarium som myndigheten anordnar tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Under den så kallade ”suicidpreventiva dagen” bjöd de in till en förmiddag med fokus på migration och invandring

Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 av International association for auicide prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och äger rum varje år den 10 september i länder runtom i världen.

Se mer på Suicidprevention.se

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 16 september 2016, senast uppdaterad 19 september 2016