Laura Talme, Skribent
Senast uppdaterad 25 februari 2019

En av de första dagarna av min psykologitbildning hösten 2003 såg jag en annons på universitetets anslagstavla. En familj som behöver hjälp med beteendeträning för sina två söner med diagnosen autism. Det tyckte jag lät spännande, så jag kontaktade familjen och fick jobbet. Visst hade jag hört talas om autism, men det var en helt ny värld som öppnades för mig när jag klev in i familjens tillvaro på kvällar och helger. Jag lärde mig massor, inte enbart om autism och beteendeträning, utan även om hur det är att vara förälder till barn som inte fungerar som andra barn. Jag stormtrivdes, blev kvar och jobbade extra under hela min utbildning, och fick därmed möjligheten att följa pojkarna i sin utveckling under fem års tid.

Hela mitt yrkesliv har präglats av tiden hos denna fantastiska familj som jag fick äran att lära känna. Efter utbildningen arbetade jag närmare ett decennium på ett företag där jag bland annat handledde och utbildade inom området. Jag har ett stort intresse för föräldrastöd och har både arbetat med och gjort studier om stress och välmående hos föräldrar till barn med autism. Jag har vidareutbildat mig till både beteendeanalytiker och specialist inom pedagogisk psykologi. Den senaste tiden har jag arbetat som verksamhetschef på Funkis/Nackagården, en organisation som bland annat erbjuder behandling, skola och boende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och beteendeproblem. För snart två år sedan tackade jag ja till ett ärofullt uppdrag, att vara med i styrelsen av föreningen Ung Autism.

Ung Autism är en ideell organisation som grundades 2016 av Johanna Ellström och Johan Wendt, två eldsjälar som brinner för att hjälpa barn med autism. Den startades för föräldrar. Föräldrar som upplever att de inte får tillräckligt mycket stöd. Många känner sig ensamma, rent av förtvivlade, för att väntan på träning för deras barn tar tid att få till. Många upplever att de får kriga för stöd och att det fattas kompetens hos både allmänhet och professionella.

Föräldrar efterfrågar i första hand träning inom samspel, lek, kommunikation och språk för sina barn. De har också ett stort behov att träffa andra i liknande situation och prata med professionella som vet hur det fungerar och kan ge stöd genom att svara på frågor och guida.

Största utmaningen som vi ser är att få samhället att förstå svårigheterna med autism (att det inte alltid är en superkraft), hur mycket föräldrar får kämpa, hur viktigt det är att små barn får mycket stöd och träning tidigt, och även fortsatt stöd när de blir äldre.

De professionella som arbetar i Ung Autism är verksamma i Stockholmsområdet, men Ung Autism erbjuder stöd, träning och hjälp att organisera föräldragrupper i hela landet.

Vi har startat en namninsamling för att vi vill få bidragsgivare och samhälle att förstå hur många som ändå ser ett behov av Ung Autisms verksamhet, trots att det finns vissa stödinsatser inom förskola och habilitering. Verkligheten visar att de tyvärr inte räcker till.

Under mina många år tillsammans med familjer med barn med autism så vet jag hur viktigt det är att både föräldrar och barn får känna hopp och att det finns stöd i samhället. Ung Autism vill bidra med just det. För ingen ska behöva känna sig ensam.

Laura Talme
Skribent
Publicerad 18 februari 2019, senast uppdaterad 25 februari 2019