Taggat: Autism

”Utmaningen som vi ser är att få samhället att förstå svårigheterna med autism”

Psykologen Laura Talme vill att samhället ska förstå hur svårt det kan vara för autistiska barn och deras föräldrar. "Många upplever att de får kriga för stöd och att det fattas kompetens hos både allmänhet och professionella."

Osäker koppling mellan influensa under graviditeten och autism

Forskare visar motstridiga resultat om huruvida influensa under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Troligen ”en av många riskfaktorer” sammanfattar forskare bakom den senaste studien.

100 år gammal medicin ger hopp till barn med autism

En liten pilotstudie av det 100-år gamla läkemedlet suramin visar mätbara, om än tillfälliga, förbättringar av autismsymptom efter bara en dos. Forskare bakom studien hoppas större och längre studier ska leda till att suramin, eller liknande och bättre läkemedel ska godkännas för behandling av barn med autismspektrumtillstånd. 

Ny metod hjälper autistiska barn med ögonkontakt

Metoden är först i sitt slag och har enligt forskarna vid Göteborgs universitet, fått positiva effekter vid behandling av barn med autism.

Upptäckt: högriskgener bakom Tourettes

För första gången har forskare identifierat genmutationer som med 90 procent säkerhet ökar risken för Tourettes syndrom. Forskare bakom studien ser en ljus framtid med helt nya möjligheter att utveckla effektiva behandlingar.

Saker som barn med autism önskar du visste

Nu har specialister inom ämnet autism, tagit fram viktiga punkter som människor bör respektera hos barn som kämpar med funktionsnedsättningen.

Autismdiagnos kan ställas med hjälp av en fråga

Forskare vid Mie University i Japan har upptäckt en ny metod för att ställa diagnosen autism hos barn.

Herpes under graviditeten ökar risken för autism

Enligt en ny studie som publicerats i den anrika tidskriften mSphere, har kvinnor med genital herpes, könsherpes, dubbelt så stor risk att föda ett barn med autism.

Insatserna för barn med autism minskar

Mörka siffror från Socialstyrelsen visar att insatser för barn med funktionsnedsättningar som autism, minskar i Sverige: ”Det här handlar om barnens rätt till utveckling”, säger Karin Flyckt, funktionshindersamordnare på Socialstyrelsen till Dagens Hälsa.

Koppling mellan autism och anorexi upptäcks

Fastän ätstörningen hos kvinnor som haft anorexi klingat av och de uppnått normalvikt, uppvisar de fortfarande autistiska drag, enligt forskning vid Sahlgrenska akademin.

Vartannat barn med Downs har autism eller ADHD

Forskarna till studien anser att många av dessa barn är otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos.

Autism eller social fobi? Det sitter i blicken

Personer med social ångest och autism delar många symtom och det kan vara svårt att dra en gräns mellan de två tillstånden. Nu visar svenska forskare hur ögonkontakt kan skilja dem åt.

Vad vet vi egentligen om fluor?

Kan fluor i vårt dricksvatten orsaka autism, dyslexi, ADHD eller Alzheimer? Teorier florerar medan trovärdiga svar verkar ytterst svårt att få tag på.

Hundars sociala förmåga finns i deras gener

Hundars sociala förmåga påverkas av gener som också har betydelse för människans beteende, enligt en ny studie vid av forskare vid Linköpings universitet.

Hundratals nya gener kopplade till autism

Med hjälp av maskininlärning har forskare i USA letat igenom hela människans arvsmassa för att upptäcka gener som kan bidra till autismspektrumtillstånd.

Ny behandlingsmetod mot autism upptäcks

I en ny studie visar forskare att det går att behandla möss med autistiska symptom med hjälp av avföring från friska möss.

Autism inte bara ett syndrom i hjärnan

En banbrytande studie i möss visar att nerver i hela kroppen är involverade i autism, inte bara hjärnan.

Trump är farligare än barnvaccin

Året är 2016, och en vaccinationsmotståndare kan väljas till ledare för en av världens mäktigaste nationer. Det kommande presidentvalet i USA blir en uppgörelse mellan vetenskap och villfarelser, som berör hela världen.