Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 1 juli 2016

adhd-arbetsberoende-depression-angest-wpForskare vid universitetet i Bergen har undersökt sambandet mellan arbetsnarkomani och psykiska störningar bland 16 000 anställda.

– Arbetsnarkomaner visade högre siffror på alla psykiatriska symptom är icke-arbetsnarkomaner, säger Cecilie Schou Andreassen, forskare och klinisk psykolog-specialist på Bergens universitet i ett pressmeddelande.

Arbetsnarkoman > icke arbetsnarkoman i procent

ADHD

32,7 > 12,7

OCD

25,6 > 8,7

Ångest

33,8  > 11,9

Depression

8,9  > 2,6

– Att arbeta i gränsen till det yttersta kan vara ett tecken på djupare psykologiska eller känslomässiga problem. I väntan på mer forskning bör sjukvården ta hänsyn till att en till synes framgångsrik arbetsnarkoman kan ha bakomliggande tillstånd såsom ADHD, säger Cecilie Shou Andreassen i pressmeddelandet.

7 saker som säger att du är arbetsberoende

  1. Du tänker på hur du kan frigöra mer tid till att arbeta.
  2. Du spenderar mer tid på arbetet än vad du tänkt dig.
  3. Du arbetar för att minska skuld, ångest, hjälplöshet och depression.
  4. Du lägger dövörat till när familj, vänner och kollegor säger att du borde jobba mindre.
  5. Du blir stressad om du får förhinder och därför inte kan arbeta.
  6. Du prioriterar bort hobbys, fritidsintressen eller träning och arbetar istället.
  7. Du arbetar så mycket att det har gett en negativ effekt på din hälsa.

Om du prickar av fem (ofta) alternativ fyra (alltid) på ovanstående kriterier så är du arbetsnarkoman.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 juni 2016, senast uppdaterad 1 juli 2016