Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 24 november 2016
Gravid som står ute på landet och håller om sin gravida mage.

I studien från Lunds universitet ingår 48 000 graviditeter och är därmed den största i sitt slag.

– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist, forskare i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Hon har mätt ultraljudsmätningar och barnens födelsevikt jämfört med luftföroreningshalterna vid de adresser där mödrarna bott.

Barnens födelsevikt visade sig minska med 9 gram för var 10:e mikrogram/kbm:s ökning av kväveoxid. Kväveoxidhalterna är dock beräknad på hela den studerade gruppen och kan alltså vara större och mindre i de enskilda fallen.

Studien ska inte ses som en larmrapport

– Å andra sidan är ju rökning något som en gravid kvinna kan välja bort, medan det inte är lika lätt att byta bostad. Och det är betydligt fler kvinnor som berörs av smutsig luft – inte minst i det hårt trafikerade Skåne – än som berörs av rökning, säger hon. Mest bekymrande tycker hon att fynden är när det gäller de växande storstäderna utanför Europa.

– Där är ju luftföroreningarna betydligt värre, och där kan nog de här effekterna ha betydelse för folkhälsan på sikt, tror Ebba Malmqvist.

De 48 000 kvinnorna i studien var knutna till de tre ultraljudscentra som finns i Malmö, Lund och Trelleborg. Med hjälp av registerdata jämförde man om det var vanligare med negativa effekter på barnets tillväxt i de områden som hade mest luftföroreningar (mätta som kväveoxider) i förhållande till områden med lägre exponering.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 24 november 2016