Taggat: Luftförorening

Nu är jordens naturresurser slut för i år

Den Ekologiska Skuldens Dag inträffar rekordtidigt i år, den 2a augusti. Dagen markerar den tid på året vi har förbrukat de naturresurser som jorden kan producera på ett år. Från och med idag fram till årsskiftet lever vi därför på naturtillgångar som vi, så att säga, lånar av kommande generationer.

Även små luftföroreningar kan påverka fostret

Svensk studie visar tydligt samband mellan gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft och barn som väger något mindre vid födseln.

Resistenta bakterier hittas i storstadsluft

En förorenad stadsluft pekas nu ut som en misstänkt spridningskälla för resistenta bakterier, det visar luftprover som forskare från Sahlgrenska universitetet tagit fram.

E-cigg släpper ut 99% mindre kemikalier i luften

Den mest omfattande granskningen av kemikalieutsläpp från e-cigaretter jämfört med vanliga cigg visar en drastisk skillnad.

Metallpartiklar från avgaser kan gräva sig in i hjärnan

Forskare i England har gjort en obehaglig upptäckt. I hjärnan på människor som bor i urbana miljöer har de hittat mängder av metallpartiklar som verkar komma från bilavgaser.

Så slipper du luftföroreningar i bilkön

Sitter du ofta fast i trafikstockning? Detta bör du tänka på om du vill undvika farliga avgaser.

Expertpanel avfärdar konspirationsteori

77 specialister på geokemi och atmosfären sätter stopp för teorin att flygplan besprutar jordens befolkning med farliga kemikalier för att hjärntvätta oss.

Nu lever vi på lånade naturresurser

Idag, den 8e augusti, är det Den ekologiska skuldens dag. Vi har nu använt lika mycket naturresurser som jorden kan producera på ett år. Resten av året lever vi på naturtillgångar som vi lånar av kommande generationer.

Avgaser påverkar barns psykiska hälsa

Forskare från Umeå universitet har studerat kopplingen mellan luftföroreningar och barns psykiska hälsa. Genom att undersöka uttag för läkemedel kunde de tydligt se att uttagen för psykiatriska diagnoser var högre i områden med högre avgashalter.

Luftförorening ökar risken för högt blodtryck

På den välkända listan av riskfaktorer för högt blodtryck står för mycket salt i kosten och rökning. Nu lägger vi till luftföroreningar.

Med nära till naturen lever du längre

Forskning visar att grönska och växtlighet minskar risken att dö av lungsjukdomar och cancer. Dessutom tipsar vi om växter du kan plantera hemma som renar luften där du bor.

Hjälper ansiktsmasker verkligen mot luftföroreningar?

Vår miljöexpert Louise Ehrenberg svarar på dina frågor.

Varför införs dubbdäcksförbud egentligen?

Vår miljöexpert Louise Ehrenberg svarar på dina frågor.