Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 4 december 2017
Tobaksbutik

I två stora studier i Finland jämfördes 60 000 rökare, icke-rökare och före detta rökare. Forskare ville undersöka om avståndet från deltagares hem och närmaste tobaksbutik kunde påverka om personen klarade av att sluta röka.

Det visade sig att för varje halv kilometer extra mellan hem och tobaksbutik ökade sannolikheten att rökare skulle sluta med 16%.

tobaksbutik-cigg

Rökning är en av de svåraste beroenden att bli av med och många faktorer spelar in, speciellt en stark motivation. Resultaten visar att även tillgänglighet är en viktig faktor. Forskare bakom studien menar att detta är viktig information för beslutsfattare som kan bestämma att tobaksaffärer inte ska upprättas i till exempel bostadsområden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 17 augusti 2016, senast uppdaterad 4 december 2017