Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 juni 2017

Vid behandling av typ 2 diabetes används idag läkemedlet metformin som har två viktiga funktioner. Det ökar cellers känslighet för insulin så att socker kan tas upp ur blodet men det minskar även leverns egen sockerproduktion.

Metformin har dock kända biverkningar som magbesvär och försämrad njurfunktion. Därför är forskare på jakt efter alternativa läkemedel med samma funktion men som är mer skonsamma mot till exempel njurarna.

Den jakten har lett forskare vid Göteborg och Lunds universitet till en helt vanlig grönsak, nämligen broccoli.

Så gick studien till

Forskarna började med att undersöka genförändringar som uppstår i levern vid diabetes och hittade 50 så kallade nyckelgener som spelar en viktig roll i sjukdomsförloppet.

Därefter använde de en databas och matematisk analys för att granska över 2800 kända substanser i hopp om att hitta en som kan påverka dessa nyckelgener. Resultatet blev antioxidanten sulforafan som det finns gott om i broccoli och som tidigare studerats för behandling av cancer.

I studier på möss och råttor med diabetes visades sulforafan vara lika effektivt som metformin för att sänka blodsocker. Eftersom sulforafan i tidigare studier visat sig säker för människor kunde forskarna även gå vidare med studier i diabetespatienter. En patientstudie med över ett hundra deltagare som behandlades med metformin visade att patienter som också fick daglig dos av sulforafan under 12 veckor fick ännu lägre blodsocker än de som tog metformin och placebo.

Livsmedel eller medicin?

Målet är nu att utveckla ett ”functional food” preparat baserat på sulforafan istället för läkemedel. Functional foods är livsmedel som med vetenskaplig evidens är framtagna för att ge en speciell hälsoeffekt. Exempel på ett godkänt functional food i Sverige är ProViva med tillsatta bakteriekulturer för att minska gaser.

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetessynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren, huvudansvarig bakom forskningen, i ett pressmeddelande.

 

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 15 juni 2017