Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 23 april 2020
3D bild av nya coronaviruset och covid-19

Nya coronaviruset, SARS-CoV-2, orsakar sjukdomen covid-19.

SARS-CoV-2 är namnet på det nya coronaviruset som först upptäcktes i Kina december 2019. Viruset orsakar sjukdomen covid-19 som ger problem i luftvägarna. I Sverige har 16 004 fall bekräftats och 1 930 dödsfall har rapporterats. Europa är hårdast drabbad följt av USA.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en grupp virus som orsaker besvär i luftvägarna; från vanlig förkylning med hosta och halsont till allvarlig lunginflammation. I de flesta fall är symtomen lindriga, men kan i vissa fall leda till dödsfall.

Coronavirus delas in i fyra olika släkten: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus och Deltacoronavirus. Inom varje släkte finns flera olika coronavirus.

De milda varianterna av coronaviruset är väldigt vanliga och de flesta runt om i världen infekteras någon gång i livet av ett coronavirus utan att de uppvisar allvarliga symtom. De allvarliga varianterna MERS-CoV, SARS-CoV och den nyligen upptäckta SARS-CoV-2 hör till Beta-släktet, och kan orsaka svår lunginflammation, men i vissa fall även njursvikt och dödsfall.

I december 2019 upptäcktes en ny variant i Kina som döptes till SARS-CoV-2. Det nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19.

Sedan virusutbrottet i elvamiljonersstaden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina, har viruset spridit sig till stora delar av världen – och klassas nu som en pandemi.

Symtom på covid-19

Tecken och symtom på covid-19 märks inom 2 till 14 dygn efter smittotillfället. Symtomen liknar de som vid influensa och förkylning.

Vanliga symtom:

 • Feber
 • Halsont
 • Hosta
 • Smärta i bröst
 • Andfåddhet och andningssvårigheter
 • Problem med luftvägarna

Symtomen varierar i svårighetsgrad, från lindriga till allvarliga symtom. Äldre och personer med vissa sjukdomar som hjärtproblem löper större risk för att drabbas av allvarliga symtom.

Då bör du uppsöka vård

Om du uppvisar symtom bör du omedelbart kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Åk inte till akuten eftersom risken är stor att du smittar andra.

Hur smittar coronavirus?

Viruset sprider sig via så kallad droppsmitta, det vill säga genom hostningar och nysningar. I dagsläget finns det inget som tyder på att viruset sprids genom paket och postförsändelser.

Enligt Världshälsoorganisation WHO sprider en smittad person viruset vidare till mellan 1,5 – 3,4 andra personer. Vilket kan jämföras med 2,4 personer för SARS och 1,7 personer för ett vanligt influensavirus.

Covid-19 – riskgrupper

Det finns ingen exakt information om vilka som ligger i farozonen för att drabbas av allvarliga besvär. Men enligt statistik från Kina så är äldre personer överrepresenterade. Främst gäller det personer med hjärt- kärlproblem, cancer, högt blodtryck, diabetes och kronisk lungsjukdom. Även rökare kan vara känsliga för allvarliga komplikationer. Pollen i luften kan eventuellt öka coronasmitta, enligt en ny studie.

Italiens hälsomyndighet redovisade den 18 mars en sammanställning av 355 dödsfall, där man gick igenom personernas sjukdomshistorik. Två tredjedelar var män och medelåldern var 79,5 år. Av 355 döda, så var det endast 0,8 % som inte hade någon underliggande sjukdom. 25,1 % hade en underliggande sjukdom, 25,6 % hade två tidigare sjukdomar och 48,5 % hade tre eller fler.

Personer som varit i ett riskområde med pågående smittspridning eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 har en ökad risk att vara smittad.

Inkubationstid för coronavirus

Det tar mellan 2-14 dagar från smittotillfället för sjukdomen covid-19 att bryta ut.

Behandling av covid-19

Det finns i nuläget inget medicin eller vaccin mot SARS-CoV-2. Sjuka personer får behandling för att lindra symtomen. Detta kan inkludera hostmedicin, ökad vätskeintag och vila.

Forskning för att hitta vaccin och läkemedel mot nya coronaviruset pågår runt om i världen. Tre coronaprojekt som leds av Karolinska Institutet har nyligen fått EU-anslag för att utveckla vaccin och terapier.

Coronavirus – förebyggande åtgärder

Det finns flera åtgärder för att minska risken att bli smittad och samtidigt även minska risken att sprida viruset vidare. Tänk på att äldre personer och personer med hjärt- kärlproblem är extra känsliga för att bli allvarligt sjuka.

 • Tvätta händerna ofta med tvål, komplettera med handsprit.
 • Täck munnen och näsan när du nyser eller hostar med armvecket eller pappersnäsduk. Släng näsduken omedelbart efter användning.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun om dina händer är smutsiga.
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer – detta skyddar både dig och din omgivning.
 • Ät inte rå mat eller mat som inte tillräckligt tillagad.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Undvik att göra onödiga utlandsresor. Speciellt till riskområden som Kina (förutom Hongkong och Macao), Italien, Iran och Sydkorea.

Munskydd mot virus

För friska personer skyddar inte munskydd mot viruset. Om man är sjuk kan dock ett munskydd till viss del skydda omgivningen från nysningar och hostningar.

Om du varit utomlands

Har du nyligen kommit hem från ett land med pågående smittspridning de senaste 14 dagarna och visar tecken på coronainfektion, ska du omedelbart ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 för rådgivning. Undvik att besöka akutmottagningen, då riskerar du att utsätta andra för smittan. 

Du bör för övrigt stanna hemma och begränsa sociala kontakter.

Guide för god handhygien för att undvika coronavirus

Guide för god handhygien för att undvika att bli smittad och att smitta andra med coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus Sverige

I Sverige bekräftades de första fallen av coronavirus i januari 2020. Hittills har över 16 000 personer drabbats av nya coronaviruset och 1900 personer har dött.

I början av utbrottet testades alla personer som uppvisade symtom, men Folkhälsomyndigheten kom senare med rekommendationer om att ”bara personer som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus med coronaviryssymptom testas”. Detta innebär att siffrorna som presenteras här på Dagens Hälsa och i övriga medier är lägre än de som faktiskt bär på viruset.

Svenska fotbollsfans

Fotbolls-EM 2020 skjuts upp till sommaren 2021.

I och med coronaviruspandemin har flera länder stängt sina gränser och skolor, samt förbjudit stora folksamlingar. I Sverige är folksamlingar större än 50 personer förbjudna. Regeringen har dock inte beslutat om att stänga gränsen eller skolor, ett sådant beslut kan dock komma senare beroende på läget.

Pandemin har lett till stora ekonomiska konsekvenser för flera företag. Flygbolaget SAS meddelade 15 mars att 10 000 anställda tillfälligt permitteras, och tvingas hålla sin verksamhet till ett minimum. Även idrotten påverkas; flera ligor tvingas avsluta i förtid. Fotbolls-EM 2020, som Sverige har kvalat in sig till, skjuts upp till nästa år.

 

Källa: WHO, Folkhälsomyndigheten, SVT, Mayo Clinic

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 11 mars 2020, senast uppdaterad 23 april 2020