Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 19 mars 2020
Tre läkare i ett sjukhus ska behandla coronasjuk

Epidemi

Epidemi (farsot) innebär att ett sjukdomsutbrott på kort tid drabbar många människor i en population. Om antalet drabbade sedan planar ut och hålls på en konstant nivå kallas den för en endemi. Skulle sjukdomen istället spridas över stora delar av världen och fortsätta smitta en stor mängd människor klassas den för en pandemi.

En epidemisk sjukdom behöver inte vara smittsam. Exempel på detta är fetma.

Epidemier genom historien:

Pandemi

En pandemi är ett utbrott (epidemi) av en sjukdom som sprids över stora delar av världen och smittar många människor. Det gäller även om den drabbar jordbruket såsom boskap, grödor, fiskar och träd, och andra organismer. En epidemi klassas inte som en pandemi om den inte infekterar många människor. Det räcker alltså inte att epidemin sprider sig över hela världen och orsakar många dödsfall; den måste även vara smittsam. Ett tydligt exempel är cancer. Cancer finns över hela världen och orsakar många dödsfall, men klassas inte som en pandemi eftersom det inte är en infektionssjukdom.

Pandemier genom historien

Genom historien har vi människor drabbats av många pandemier som skördat många miljoner människoliv. Ofta har det gällt zoonoser, det vill säga sjukdomar som sprids naturligt mellan människa och djur via direktkontakt, förorenat vatten eller livsmedel.

Coronautbrottet (2019 – pågående)

Det pågående coronautbrottet orsakas av en ny typ av coronavirus, SARS-CoV-2, och upptäcktes först i Kina i december 2019. I Sverige rapporterades det första fallet i januari 2020. Nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19 och symtomen liknar många andra influensasjukdomar som ger symtom i luftvägarna. Hittills har över 160 000 människor infekteras och över 6000 personer har dött. Ungefär hälften av de drabbade har tillfrisknat. Främst är det äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar som drabbas hårdast.

Digerdöden (1331 – 1351)

Kanske den mest kända och mest dödliga pandemin och drabbade Asien och Europa. Digerdöden skördade uppemot 200 miljoner liv, och forskare uppskattar att en tredjedel av europas befolkning dog till följd av digerdöden.

Utbrottet hade sin start i Asien, men spred sig sedan vidare till Europa via Sidenvägen. Orsakades av bakterien Yersinia pestis, som ger upphov till stora bölder på kroppen.

Svininfluensavirus H1N1

Viruset H1N1 orsakade spanska sjukan och svininfluensan.

Spanska sjukan (1918 – 1920)

Svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av första världskriget. Ungefär 500 miljoner människor infekterades och mellan 50 till 100 miljoner dog, de flesta unga och friska.

Influensan orsakades av viruset H1N1, som låg bakom svininfluensan 2009.

 

Svininfluensan, H1N1-utbrottet (2009-2010)

Orsakades av influensaviruset H1N1, samma virus som låg bakom spanska sjukan 90 år tidigare.

Ungefär 11-21 % av jordens befolkning infekterades och en halv miljon människor dog.

Endemi

En sjukdom klassas som en endemi när den förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller geografiskt område. Samt att antalet drabbade är på en jämn och konstant nivå. Vattkoppor och Aids är exempel på endemiska sjukdomar.

Barn med vattkoppor är en endemi i Sverige

Vattkoppor är en endemisk sjukdom.

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 16 mars 2020, senast uppdaterad 19 mars 2020