Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 10 maj 2017

Den första nationella studien som använt rörelsemätare för att undersöka fysisk aktivitet bland barn och ungdomar visar nedslående resultat.

Enligt statistik som presenteras av Centrum för idrottsforskning är det endast 44 procent av pojkar och 22 procent av flickor som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Undersökningen har inkluderat omkring 1700 elever, från 51 skolor, i årskurs 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2.

För att få positiva hälsoeffekter rekommenderar det svenska läkarsällskapet att unga ägnar sig åt minst 60 minuter pulshöjande motion och träning om dagen. I det ingår till exempel att cykla till skolan, leka på rasten och att idrotta på fritiden.

Majoriteten nådde inte målet

Mest aktiva är, enligt studien, de yngsta pojkarna (årskurs 5) men tonårsflickor rör sig betydligt mindre än de borde. Resultaten visar att endast 14 procent av gymnasietjejer nådde målet av rekommenderad daglig motion.

Dessutom spenderar gymnasieelever, både pojkar och flickor, omkring 80 procent av dagen stillasittande.

– Studien visar att vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir annars sämre hälsa på både kort och lång sikt, säger Gisela Nyberg, som genomfört undersökningen, i ett pressmeddelande.

Men det är inte nödvändigtvis i skolan barnen behöver blir mer aktiva. Studien visar att huvuddelen av den motion barn och ungdomar får sker i skolan. Det är på fritiden som barnen rör sig minst. Speciellt på helger sjunker aktivitetsnivån bland både pojkar och flickor men speciellt bland gymnasietjejer.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 10 maj 2017