Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 23 mars 2020
Människor vid spanska trappan i Italien

Italien är coronapandemins epicentrum

Med sin början i den kinesiska storstaden Wuhan, har coronautbrottet spridits till resten av världen och drabbat flera europeiska länder hårt, i synnerhet Italien. I Italien har man 59 139 bekräftade fall och 5476 döda, och är därmed det land med  överlägset flest dödsfall till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Italien är nu coronapandemins epicentrum.

I Kina har totalt 81 093 personer smittats och 3270 dött.

Första coronafallen

De två första fallen spåras till ett kinesiskt par från Wuhan som besökte staden Rom i slutet av januari 2020. Paret anlände till Milano 23 januari, och via städerna Verona och Parma, kom de till Rom 28 januari. Dagen därpå fick de hosta och mannen drabbades senare av feber. Paret togs in på ett sjukhus där det bekräftades att de smittats med nya coronaviruset SARS-CoV-2. Coronaviruset hade anlänt till Italien.

I och med detta beslöt den italienska regeringen den 31 januari att stoppa all flyg till och från Kina, och utlyste undantagstillstånd. Premiärministern Giuseppe Conti sa att Italien var det första EU-landet att införa sådana försiktighetsåtgärder.

Knappt en vecka senare, 6 februari, testades en italiensk man som kommit hem från Wuhan positivt för viruset, och blev landets tredje coronafall.

Både det kinesiska paret och den italienska mannen återhämtade sig och friskförklarades i slutet av februari.

Italien i karantän

De tre smittade personerna var startskottet till Italiens väg mot att bli pandemins epicentrum.

Smittspridningen ökade dramatiskt, främst i norra regionerna Lombardiet och Veneto, och tvingade regeringen den 22 februari att försätta regionerna i karantän. 7 mars utökades karantänen och omfattande ytterligare regioner. Men trots det, fortsatte smittspridningen och dödsfallen i snabb takt, vilket resulterade i att man den 9 mars beslöt att sätta hela landet i karantän. Karantänen gäller fram till början av april.

Italien passerar Kina

Förhoppningarna om att karantänen skulle bromsa smittspridningen grusades då antalet bekräftade fall och döda steg dramatiskt. Bara under perioden 16 till 22 mars dog mellan 345 och 793 personer per dag.

I Kina såg utvecklingen dock gå i motsatt riktning. Antalet smittade och döda klingade av och på senare tid hade landet inga nya fall av coronasmittade. När man i Italien den 18 mars bekräftade 475 nya dödsfall, gick man officiellt om Kina som det land med flest dödsoffer – och kröntes till coronapandemins epicentrum.

Graf antal döda i Italien av coronavirus per dag i mars

Antal döda per dag i mars i Italien. Klicka för större bild.

Teorier bakom smittspridning

Det finns flera teorier om varför just Italien drabbats så hårt. Då det främst är äldre personer som avlidit har många spekulerat i att Italiens åldrande befolkning gör landet mer sårbar. Medianåldern i Italien är 46,3 år, vilket kan jämföras med 43,1 år och 41,2 år för Europa respektive Sverige.

En annan teori är att den italienska sjukvården alldeles för sent insåg virusets konsekvenser. När man väl insåg konsekvenserna hade redan ett stort antal människor blivit smittade.

Att vissa människor inte respekterade karantänen kan också vara en orsak. I början var det främst de norra delarna av Italien som drabbades, men så småningom såg man en ökning av smittade personer i de södra delarna. Att smittade personer i norr reste till de södra delarna, samt att personer i södra Italien inte stannade hemma under karantänen, är några av orsakerna bakom smittspridningen.

Åtgärder

För att se till att människor respekterar karantänen har den italienska regeringen beslutat att bötfälla personer som vistas ute utan något giltigt skäl med 206 euro. Man kan även dömas till fängelse i tre månader eller längre. 

Regeringen har även beslutat att förlänga karantänen.

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 23 mars 2020