Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 27 april 2017

En mus med diabetes har fått transplanterade celler som kan stimuleras att producera insulin med hjälp av en smartphone. Inklippt är huvudförfattare till studien Haifeng Ye (stående) med en elev i labbet. (Bild: Shanghai Key Laboratory of Regulatory Biology)

Mer än 415 miljoner människor i världen lever med diabetes och många behöver en insulinspruta för att hålla blodsockernivåer i schack.

Alternativa behandlingar som transplantation av celler som kan producera insulin har undersökts men det verkar svårt att få cellerna att uppfatta kroppens signaler och utsöndra insulin vid rätt tillfälle.

Istället föreslår en ny, banbrytande studie att insulinproducerande celler kan styras med hjälp av en smartphone i framtiden.

Jämn blodsockernivå med app i mobilen

Forskare bakom studien har genetiskt manipulerat celler att producera insulin när de aktiveras av röda LED-lampor. I studien har både cellerna och små ljusdioder transplanterats under huden på möss med diabetes. Lamporna slås på och av för att stimulera cellerna att göra insulin och kan styras med en app i en smartphone.

I kombination med en bluetooth-kopplad blodsockermätare kan även utsöndring av insulin stimuleras vid rätt tidpunkt, när blodsockret stiger.

Än så länge har tekniken bara studerats i möss men med lyckat resultat. Studien pågick i flera veckor och mössen fick effektiv hjälp att kontrollera och bibehålla normala blodsockernivåer. Forskare bakom studien förklarar att resultaten är ett viktigt första steg för att ta tekniken ska kunna tas vidare till människor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 27 april 2017