Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 24 januari 2017
Ett glas med whiskey.

– Det här är ett högaktuellt forskningsområde eftersom vi har många individer som lider av alkoholberoende eller har en för hög alkoholkonsumtion som de vill minska. De läkemedel som finns är inte så effektiva så det finns ett stort behov av fler alternativ, säger Petra Suchankova Karlsson forskare vid Göteborgs universitet.

Koppling mellan aptit och alkoholberoende

Forskargruppen har tidigare undersökt kopplingen mellan alkoholberoende och hormon som styr hunger och aptit. I djurförsök har de sett att de aptitreglerande hormonerna GLP-1 och ghrelin påverkar alkoholens belönande egenskaper.

Idag finns det ett GLP-1 liknand läkemedel som används för att sänka blodsockret hos människor med typ 2-diabetes, exempelvis dulaglutid. Petra Suschankova Karlsson planerar nu att påbörja kliniska tester för att se om det kan ha effekt på alkoholberoende.

– Denna läkemedelsgrupp har inte bara effekt på blodsockernivån, utan har även visats minska aptiten hos de som tar läkemedlet. Vi tror att det kan sänka alkoholintaget genom att minska alkoholsuget vilket är den största anledningen till att människor återfaller i beroende.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 24 januari 2017