Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 december 2016

En enda dos hallucinogena droger räcker för att minska depression och ångest.

Det hallucinogena ämnet psilocybin som finns i så kallade ”magic mushrooms” eller psykedeliska svampar har testats i två oberoende studier som behandling för cancerpatienter som lider av dödsångest och depression.

Många cancerpatienter drabbas av allvarlig depression och ångest efter diagnos. Även om cancern botas kan en känsla av dödsångest kvarstå och rädsla för att cancern kommer tillbaka. Behandlingen för dessa patienter är idag den samma som för personer som lider av depression och ångest.

Så gick studierna till

I den ena studien deltog 51 cancerpatienter som fick två doser av psilocybin med fem veckors mellanrum.

I den andra studien deltog 29 cancerpatienter som fick antingen psilocybin eller niacin, ett ämne som liknar psilocybin och ger samma biverkningar (till exempel värmeböljningar) men som inte har någon hallucinogen effekt.

Båda studierna var dubbel-blinda, alltså varken deltagare eller forskare vet vilken patient som får vilket preparat och i vilken dos.

En enda dos gav effekt

Resultaten visar att psilocybin har snabb effekt på depression- och ångestsymtom som håller i sig i flera månader. Med en enda dos kände 83 procent av deltagare mindre depression efter sju veckor och 58 procent kände mindre ångest. I den andra studien varade effekten hos 60 procent av deltagarna efter sex månader.

Trots att studierna är små ger det en trovärdig indikation då båda studierna visar samstämmiga resultat.

Studierna hyllas av forskare och experter på ämnet världen över som skrivit 11 ledarartiklar i vetenskapliga tidskrifter för att visa sitt stöd. De hoppas resultaten ska göra psykedeliska droger mer accepterat inom både forskning och sjukvård.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 9 december 2016