Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 oktober 2018
Bänk ute på havet

Vem skrev rapporten och varför?

December 2015 tog 194 länder i världen emot det så kallade Parisavtalet, ett klimatavtal med målet att begränsa ökning av den globala genomsnittstemperaturen till som mest 2 grader Celsius (mätt sedan 1880-talet). Helst ska dock ökningen inte överskriva 1,5 °C.

Därmed fick IPCC (FNs klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change) uppdraget att undersöka konsekvenser av uppvärmning med 1,5 eller 2 °C. Dessutom beskriver rapporten vad som krävs för att bromsa uppvärmningen och inte överskrida dessa temperaturbegränsningar.

Rapporten är skriven av 91 författare från 40 olika länder som analyserat över 6000 vetenskapliga studier.

Vad kommer hända om genomsnittlig global temperatur ökar?

Exempel på vad som kan hända om den genomsnittliga globala temperaturen ökar med 1,5 grader jämfört med 2 grader, enligt rapporten är:

  • År 2100 kan havsnivån öka med 10 cm mer vid 2 grader varmare klimat än vid 1,5 grad varmare klimat.
  • Arktis havsis kommer smälta helt under sommarhalvåret ungefär en gång varje århundrade om temperaturen stiger med 1,5 grader jämfört med en gång varje årtionde med 2 grader ökning.
  • Korallrev kommer minska med 70-90% vid 1,5 grad temperaturökning medan i princip alla korallrev (mer än 99%) försvinner med 2 grader ökad temperatur.

Vad krävs för att bromsa den globala uppvärmningen?

Enligt IPCCs rapport måste flera saker ske för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Till exempel:

  • Koldioxidutsläpp måste minska med 45 procent till 2030 och nå noll utsläpp 2050. Detta innebär att tekniska lösningar behöver utvecklas för att kunna kompensera för utsläpp som görs 2050. När koldioxid släpps ut måste koldioxid också tas ur atmosfären för att i balansräkningen nå noll utsläpp.
  • Förbränning av kol för elektricitet måste minska från 40 procent idag till 1-7 procent 2050, medan förnybar el från vind eller solenergi måste öka från 20 procent till 67 procent.

Att anpassa världsekonomin efter dessa mål kommer enligt IPCC kräva ”snabba och omfattande förändringar, utan motstycke, i samhället”.

Vad är unikt med denna rapport?

IPCCs rapport visar tydliga skillnader i konsekvenser mellan 1,5 graders temperaturhöjning och 2 graders upphöjning. Detta innebär dels att Parisavtalets tak på 2 graders ökning inte är tillräckligt hårt, att mycket går att rädda med bara 0,5 grad lägre tak men också att det är ont om tid för att bromsa den globala uppvärmningen till detta tak.

– Varje extra temperaturökning spelar roll, speciellt eftersom en temperaturökning på 1,5 °C ökar risken kopplad till ihållande, irreversibla förändringar, till exempel förlust av vissa ekosystem, säger Hans-Otto Pörtner, Co-chair i en av IPCCs arbetsgrupper.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 15 oktober 2018