Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 29 september 2017

Det har länge debatterats om elektroniska cigaretter är en bra metod för att sluta röka. Men enligt en ny amerikansk studie visar resultaten att det finns ett tydligt samband mellan e-cigaretter och rökning.

En femtedel av alla testpersoner i undersökningen som tidigare använt e-cigaretter frekvent uppgav sig vara frekventa rökare vid uppföljningen. För deltagare som däremot aldrig testat e-cigaretter var motsvarande siffra endast 0,7 procent.

Att vara en frekvent användare innebär att man röker respektive tar till e-cigaretter under minst tre dagar de senaste 30 dagarna.

Majoriteten av de ungdomar som inte använt elektroniska cigaretter vid studiens start var icke-rökare efter sex månader – vilket var studietidens hela längd.

Nu säger forskarna att e-cigaretter kan leda till tobaksanvändning vilket behöver uppmärksammas mer av antitobaksrörelser, menar de.  

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 11 november 2016, senast uppdaterad 29 september 2017