Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 augusti 2017

Det har tidigare varit trott, baserat på en inflytelserik studie som gjordes under 1990-talet, att kvinnor som bär på högriskgener för Alzheimer har högre risk att drabbas av demenssjukdomen än män med samma genetiska riskfaktor.

Men enligt en av världens hittills största dataanalyser, är den slutsatsen inte helt korrekt.

Den mest kända genetiska riskfaktorn för Alzheimer är genen Apolipoprotein E och varianten som ökar risken för demenssjukdomen heter ApoE4.

Baserat på data från 27 studier och statistik från 58 000 deltagare visar resultaten att kvinnor och män som bär på en kopia av ApoE4 har samma risk att drabbas av Alzheimer.

Förutom under en kritisk period. Kvinnor har högre risk att drabbas än män mellan 65 till 75 års ålder.

Det finns många möjliga förklaringar till varför risken skulle skilja sig mellan män och kvinnor och enbart under en viss period. En möjlig förklaring har att göra med klimakteriet och sjunkande östrogen-nivåer som börjar i snitt runt 51 års ålder bland kvinnor.

Forskare bakom studien menar att resultaten uppmanar till mer forskning om hur sjukdomen utvecklas, kanske olika, i män och kvinnor och kan i framtiden leda till könsspecifika behandlingar av Alzheimer. Åtminstone kan kvinnor behöva undersökas och behandlas för demenssjukdomen tidigare.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 augusti 2017