Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 6 april 2020
Elektronimikroskop influensavirus

Vaccin mot influensa eller pneumokocker skyddar inte mot covid-19. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Under den senaste tiden har det florerat påståenden i olika medier om att man kan skydda sig mot lunginflammation, som vissa svårt sjuka i covid-19 drabbas av, genom att vaccinera sig mot pneumokocker och influensa.

I ett pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida avfärdar myndigheten alla sådana påståenden. Lunginflammation till följd av covid-19 orsakas inte av pneumokocker eller andra bakterier, den orsakas av det nya coronaviruset, enligt de uppgifter som finns rapporterade i dagsläget.

I samband med behandling i respirator kan dock bakterier få fäste i luftvägarna, men det är inte troligt att ett vaccin mot pneumokocker skulle ge något skydd mot det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Patienter som behandlas med respirator får antibiotika för att motverka bakteriella infektioner.

Håll avstånd

Folkhälsomyndigheten understryker att det är oerhört viktigt att personer som tillhör någon av riskgrupperna för svår covid-19 håller avstånd till andra för att minska risken för att bli smittad. Man bör även undvika att göra onödiga vårdbesök, dels för att minska smittrisken och för att inte belasta vården.

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 27 mars 2020, senast uppdaterad 6 april 2020