Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 oktober 2016

Alldeles nyligen godkände FDA en enhet som kallas ”konstgjord bukspottkörtel”.  Den har blivit godkänd till personer med diabetes typ-1 och som är äldre än 14 år.

Diabetes är ett tillstånd där människor har svårt att bearbeta socker. Typ-1 i synnerhet, är en autoimmun sjukdom där kroppen felaktigt dödar celler som är tänkta att göra insulin, ett hormon som hjälper människor att absorbera och bearbeta socker i maten.

Enligt FDA, mäter den nya enheten blodsockret var femte minut, sedan svarar den genom att sända insulin ut i kroppen. Diabetiker kan också begära insulin manuellt runt måltiderna.

En klinisk prövning av den konstgjorda bukspottkörteln som forskare valt att kalla ”MiniMed 670 g”, omfattade 123 personer med diabetes typ-1.  Testpersonerna hade inte känt av några allvarliga biverkningar som hyperglykemi, utan enbart upplevt lite hudirritation och rodnad runt enhetens infusionslapp.

Förutom att göra ytterligare tester som utspelar sig i verkliga situationer kommer forskarna genomföra prover för att se om den kan användas på barn mellan 7 till 14 år gamla.

– Vi är fast beslutna att förbereda oss för kommersiell lansering så snabbt som möjligt, säger Francine Kaufman, chefsläkare för the Diabetes Group at Medtronic i ett uttalande.

Bild: Medtronic.

Såhär ser den konstgjorda bukspottkörteln ”MiniMed 670 g” ut.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 30 september 2016, senast uppdaterad 3 oktober 2016