Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 7 juni 2017

Tidigare studier i möss har visat att bakterier som kan ta sig förbi tarmens cellbarriär kan orsaka inflammation och driva på metaboliska sjukdomar. Nu visar en studie från USA att detta även är ett kännetecken för metaboliska sjukdomar i människor, speciellt för typ 2 diabetes.

Studien är baserad på diabetespatienter som deltog i cancerscreening med koloskopi. Under tarmundersökningen togs två biopsier som analyserades för bakterier.

Resultaten visar ett samband mellan utveckling av typ 2 diabetes och bakterier som inkräktar på individens tarmbarriär.

Tarmens skydd mot inkräktande bakterier hotas

En slemhinna och en cellvägg bildar barriären som skyddar hela tarmkanalen från utomstående smittämnen.

Bakterier som lever strax utanpå slemhinnan, på säkert avstånd från kroppens inre, har visat sig ge positiva hälsoeffekter för individen. Förändringar i tarmflora har tidigare kopplats till metaboliska sjukdomar som fetma och typ 2 diabetes men hur det går till har varit oklart.

Nu tror forskare bakom studien att bakterier som attackerar cellbarriären kan orsaka kronisk inflammation och stör den normala funktionen av blodsockerhormonet insulin vilket leder till typ 2 diabetes.

En uppföljande studie ska identifiera vilken typ av bakterier som har tendens att inkräkta på tarmkanalen för att sedan ta fram behandlingar som förebygger att bakterierna går till attack.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 31 maj 2017, senast uppdaterad 7 juni 2017