Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 26 januari 2017

Med hjälp av två stora databaser med information om över 300 000 personer i USA har forskare gjort en uppdaterad uppskattning av hur många dödsfall som troligen är orsakade av diabetes.

De jämförde antal fall av diabetes med den dödsrisk det medför inom fem år. Resultaten tyder på att andel dödsfall som kan tillskrivas diabetes är närmare 12 procent av alla dödsfall i USA varje år. Bland människor som lider av fetma är siffran så hög som 19 procent.

Enligt den senaste analysen var diabetes den tredje vanligaste dödsorsaken i USA år 2010.

Tredubbla nuvarande uppskattning

Tidigare uppskattningar som visat mellan 3,3 till 3,7 procent är baserade på hur ofta diabetes registreras som dödsorsak i dödsorsaksintyg. Detta är inte en pålitlig indikator skriver författarna i studiens sammanfattning.

Diabetes är kopplat till bland annat hjärtsjukdom och njursvikt som alla kan stå med på ett dödsorsaksintyg. Författarna förklarar att när både hjärtsjukdom och diabetes nämns i ett intyg är det upp till läkaren att ta beslut om diabetes ska indikeras som underliggande orsak och det beslutet varierar stort från läkare till läkare.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 26 januari 2017