Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 augusti 2017

En nyligen publicerad studie från Danmark har undersökt hur alkoholkonsumtion påverkar risk för diabetes.

Studien är baserad på statistik från över 70 000 danskar som följts över fem år och som rapporterat hur mycket, hur ofta och vad de dricker. Resultaten har korrigerats för faktorer som ålder, kön, BMI, rökning och högt blodtryck som annars kan påverka samband.

För att minska din risk för diabetes är det, enligt studien, bättre att:

  • Dricka mer än 14 glas alkohol i veckan för män (43 procent lägre risk)
  • Dricka mer än 9 glas alkohol i veckan för kvinnor (58 procent lägre risk)
  • Sprida ut alkoholkonsumtionen över 3-4 tillfällen i veckan (27-32 procent lägre risk)
  • Välja vin, framförallt rött vin (mer än 7 glas i veckan ger 25-30 procent lägre risk)

Allt detta jämfört med att inte konsumera någon alkohol alls.

Studien visade även att mellan en till sex öl i veckan kan minska risken för diabetes bland män men kvinnor bör se upp med starksprit då några glas i veckan istället verkar öka diabetesrisken.

Flera vetenskapliga studier har tidigare visat att det är bättre, med hänsyn till risk för diabetes, att dricka lite eller måttligt med alkohol istället för att avstå helt. Kraftig alkoholkonsumtion har däremot kopplats till ökad risk för diabetes.
Dessa studier har dock fokuserat på mängden alkohol som konsumeras och har inte lyckats göra en koppling till hur ofta man dricker eller vilken typ av alkohol.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 augusti 2017, senast uppdaterad 14 augusti 2017