Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 23 augusti 2016

Socialstyrelsen ändrade i 2015 sina riktlinjer för vård av diabetespatienter. Då bestämdes att patienter med högt blodtryck (systoliskt blodtryck över 140 mmHg) ska behandlas med blodtryckssänkande läkemedel, gränsen var förut 130 mmHg. Gränsen höjdes baserat på forskning som visade att även patienter med lågt blodtryck (under 130mmHg) hade risk för hjärt- och kärlsjukdomar och med försiktighet skulle behandlas med läkemedel som sänkte blodtrycket ytterligare.

Ny forskning går tvärt emot

En stor studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg motsäger nu denna forskning. Den nya studien visar att det bara är personer med högt blodtryck som har högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är väsentliga skillnader i de två studierna som kan förklara de olika resultaten. Den forskning som lägger grunden för Socialstyrelsens rekommendationer har inkluderat patienter med lågt blodtryck som haft tidigare allvarliga sjukdomar. Det kan därför vara de tidigare sjukdomarna som ger ökad risk för hjärtsjukdomar inte deras låga blodtryck.

blodtryck-diabetes

I den nya studien har enbart patienter utan tidigare allvarliga sjukdomar inkluderats. Då blir det tydligt att det bara är patienter med högt blodtryck som löper risk för hjärtsjukdomar som stroke eller hjärtinfarkt.

Ökad risk för stora patientgrupper

– Rekommendationerna att acceptera högre blodtryck hos patienter med diabetes tror vi är felaktiga. De kan leda till fler fall av stroke och hjärtinfarkt i patientgruppen, säger Staffan Björck, en av forskarna bakom studien i en artikel på Göteborgs universitets hemsida.

Staffans studie inkluderade 187 000 patienter med typ 2 diabetes men resultaten berör inte bara diabetespatienter. Flera organisationer världen över har ändrat sina rekommendationer för behandling av högt blodtryck till 140 mmHg.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 23 augusti 2016