Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 23 april 2020
Kvinna med coronavirus nyser i pappersnäsduk

Nysningar är ett symtom på covid-19.

Vad är coronavirus?

Det är en virusfamilj som består av ett stort antal virus och finns hos flera djurarter. Dock smittar endast sju mellan djur och människa och ge upphov till sjukdom. Vanliga besvär varierar från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation. De två inom coronvirusfamiljen som ger upphov till allvarliga luftvägssjukdom är sars-coronavirus och mers-coronavirus. I december 2019 upptäcktes en ny variant av sars-coronavirus i Kina, som man senare döpte till SARS-CoV-2. Det nya coronaviruset ger upphov till sjukdomen covid-19.

Vad är Covid-19?

Det är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 är en ny sjukdom och var inte känd innan coronavirusutbrottet i Kina 2019. Covid-19 står för coronavirus disease 19.

Varför klassas coronautbrottet som en pandemi?

Utbrottet klassas som en pandemi eftersom den på kort tid infekterat många människor och fortsätter att smitta många, och spridits till andra delar av världen.

Vilka symtom får man av Covid-19?

Vanliga symtom är feber, torrhosta, halsont, snuva och trötthet. Även illamående muskel- och ledvärk och huvudvärk förekommer. Vid allvarliga symtom får man andningsbesvär och lunginflammation.

Vad är skillnaden mellan Covid-19, influensa och förkylning?

Det finns många likheter mellan dessa tre diagnoser, och det är lätt att förväxla dem. En tydlig skillnad är att vid covid-19 är framför allt feber, torrhosta och andnöd vanliga. Medan rinnande näsa och nysningar är mer förknippade med influensa och förkylning.

Vad är inkubationstiden för Covid-19?

Inkubationstiden är tiden man uppvisar symtom efter smittotillfället. För covid-19 är inkubationstiden mellan 2 – 14 dagar, vanligtvis 5 dagar.

Hur smittar coronavirus?

Genom hostningar och nysningar, det vill säga droppsmitta. Viruset kan även spridas genom kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Huruvida viruset kan smitta via ytor och föremål, indirekt kontaktsmitta, är ännu oklart.

För att undvika smitta är det därför viktigt att tvätta händerna regelbundet och inte röra vid ansiktet.

Finns det några riskgrupper?

Personer över 70 år och de med underliggande sjukdom som hjärt- kärlsjukdom, cancer och  kronisk lungsjukdom riskerar i högre grad att utveckla komplikationer. Även rökare kan drabbas hårdare av viruset. Enligt en ny studie finns det en risk att ökade pollenhalter i luften kan öka smittorisken för coronavirus.

Den 18 mars redovisade Italiens hälsomyndighet en sammanställning av 355 dödsfall, där man gick igenom personernas sjukdomshistorik. Två tredjedelar var män och medelåldern var 79,5 år. Av 355 döda, så var det endast 0,8 % som inte hade någon tidigare sjukdom. 25,1 % hade en tidigare sjukdom, 25,6 % hade två sjukdomar och 48,5 % hade tre eller fler.

Hur påverkar nya coronaviruset graviditeten?

Då nya coronaviruset är helt nytt, vet man alldeles för lite om hur viruset och sjukdomen covid-19 påverkar graviditeten. Därför har hälsomyndigheter i Sverige och andra länder inte klassat gravida som en riskgrupp, eller gett några specifika rekommendationer för gravida.

Kan barn smittas av coronavirus?

Barn kan smittas av coronavirus, men utvecklar generellt sett mildare symtom än vuxna och behöver sällan intensivvård. Barn bör följa de försiktighetsåtgärder som rekommenderas för vuxna.

Hur många är drabbade i Sverige?

Hittills har 16 004 personer smittats och 1 900 personer dött (22 april). De som dött var äldre personer eller personer med sjukdom. För det senaste siffrorna och om läget i Sverige, se vår artikel om coronaviruset i Sverige.

Finns det något vaccin mot nya coronaviruset?

Eftersom viruset är så nytt finns det i dagsläget inget vaccin mot nya coronaviruset eller något läkemedel mot covid-19. I mitten av mars började dock vaccin att testas. Det kan dock dröja ett år innan vi har ett färdigt vaccin.

Kan man behandlas med antibiotika?

Nej, antibiotika fungerar endast mot bakterier. Covid-19 orsakas av ett virus.

Vad kan jag göra för att förebygga att bli smittad?

Tvätta händerna noggrant och regelbundet med tvål. Komplettera med handsprit. Hosta och nys i armvecket, undvik att röra ansikte och håll avstånd till sjuka personer. Gör inga onödiga utlandsresor. Jobba hemma om du har möjlighet och undvik stora folksamlingar.

Är du sjuk så ska du stanna hemma för att inte smitta andra.

Äldre personer (över 70 år) och de med underliggande sjukdom bör isoleras och begränsa sina sociala kontakter så mycket som möjligt. Dock går det bra att gå ut på promenader.

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för att inte utveckla svåra komplikationer, om du i framtiden skulle bli smittad med coronaviruset. Är du rökare, sluta med det. Annars handlar det mycket om att stärka immunförsvaret så att den får bästa förutsättningar att bekämpa viruset. Goda kostvanor, regelbunden motion och tillräckligt med sömn är bra för immunförsvaret.

Bör jag använda munskydd?

Vanliga engångsmasker skyddar dig inte mot viruset. Dock kan smittade personer använda munskydd då det ger ett visst skydd från andra att bli smittade vid hostningar och nysningar.

Det bästa sättet att inte bli smittad är att följa råden i föregående punkt.

Kan jag bli smittad av mitt husdjur?

Det finns endast ett dokumenterat fall där en hund blivit smittad av nya coronaviruset. Dock finns det inga rapporter om att husdjur kan smitta dess ägare. Men då källan till det nya coronaviruset troligen är ett djur, så är det inte osannolikt att ditt husdjur kan smitta dig. Dock måste ditt husdjur först bli smittad.

Hur länge överlever viruset på ytor och föremål?

Det finns inga säkra uppgifter, men man tror att nya coronaviruset beter sig som andra coronavirus. Studier uppskattar att viruset överlever i några timmar upp till några dagar på ytor och föremål.

Om du tror att en yta är kontaminerad med viruset, så bör du desinfektera ytan med desinfektionsmedel.

Kan jag bli smittad av paketförsändelser från Kina?

Risken är extremt liten att bli smittad av paket från Kina. Paketet har transporteras i flera veckor och under tiden utsatts för olika miljöförhållanden och temperaturer. Att viruset skulle överleva denna resa är inte troligt.

 

Källa: WHO, Folkhälsomyndigheten

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 18 mars 2020, senast uppdaterad 23 april 2020